רמה B1

אתם מסוגלים להבין את הנקודות המרכזיות בשיחה על נושאים יומיומיים; להסתדר במרבית המצבים של חיי היומיום או בעת נסיעה למדינה דוברת צרפתית; לדבר על נושאים יומיומיים, לספר על אירוע; להסביר תוכנית או רעיון.

רמה בינונית

הכנה ל- DELF‏ B1

www.learningtsarfatit.comCopyright © Service de Coopération Educative et Linguistique Institut Français d'Israël
Pour nous contacter : cooperationfrancais@gmail.com