רמה A2

אתם מסוגלים להבין ביטויים הנמצאים בשימוש נפוץ וקשורים לתחומים יומיומיים; לתקשר באמצעות חילופי מידע פשוטים וישירים בנושאים יומיומיים ורגילים; לתאר בצורה פשוטה ולציין נושאים הקשורים בצרכים מיידיים

רמת בסיס

הכנה ל- DELF‏ A2

www.learningtsarfatit.comCopyright © Service de Coopération Educative et Linguistique Institut Français d'Israël
Pour nous contacter : cooperationfrancais@gmail.com