רמה A1

אתם מסוגלים להבין ביטויים משפת היומיום ומשפטים פשוטים ולהשתמש בהם; להציג את עצמכם או להציג אדם אחר ולשאול אותו שאלות (על משפחתו, מקום מגוריו, תחביביו וכו') ולענות עליהן; ולתקשר באופן פשוט ובדיבור איטי

רמת מתחילים

הכנה ל- DELF‏ A1

www.learningtsarfatit.comCopyright © Service de Coopération Educative et Linguistique Institut Français d'Israël
Pour nous contacter : cooperationfrancais@gmail.com